குருவைத் தேடி

அன்பார்ந்த வாசக நண்பர்களுக்கு, வணக்கம்!

பிறந்ததன் பயன், சமுதாயத்திற்கு நம்மால் இயன்ற ஏதாவது நன்மைகளைச் செய்து கொண்டே இருப்பது தான். அவ்வகையில், யாம் பெற்ற இன்பம் – அகமாற்றம் தேவை – மனிதன் என்பவன் தெய்வம் ஆகலாம் ஆகிய கட்டுரைத் தொடர்களை இதுவரை உங்களுக்காக எழுத இறைசக்தி அருள் செய்தது.

இப்போது அந்த இறையருளின் தூண்டுதலால், ‘குருவைத் தேடி” என்னும் தலைப்பில் மகான் ஸ்ரீ தத்தாத்ரேயரின் அவதாரங்களையும், அவர்களது அற்புதங்களையும் தொடர்ந்து எழுத முற்பட்டுள்ளேன். ஒரு மனிதனின் பரிணாம முன்னேற்றத்திற்குக் குருவின் துணை மிக மிக அவசியம். குரு இல்லாமல் ஞானம் பெற முடியாது. அந்தக் காலத்தில் சாதாரண எளிய மக்கள் இப்படிப்பட்ட மகான்களின் சந்நிதியில் எத்தகைய அருளாசிகளைப் பெற்று வாழ்க்கையின் பயனை அடைந்தார்கள் என்ற கதைகளே இங்குக் கட்டுரைகளாக விரிகின்றன. படித்துப் பயன் பெறுக!

என்றும் நட்புடன்

விஜயா


குருவைத்-தேடி-50 :PDF
குருவைத்-தேடி-49 :PDF
குருவைத்-தேடி-48 :PDF
குருவைத்-தேடி-47 :PDF
குருவைத்-தேடி-46 : PDF
குருவைத்-தேடி-45 : PDF
குருவைத்-தேடி-44 : PDF
குருவைத்-தேடி-43 : PDF
குருவைத்-தேடி-42 : PDF
குருவைத்-தேடி-41 : PDF
குருவைத்-தேடி-40 : PDF
குருவைத்-தேடி-39 : PDF
குருவைத்-தேடி-38 : PDF
குருவைத்-தேடி-37 :PDF
குருவைத்-தேடி-36 :PDF
குருவைத்-தேடி-35 :PDF
குருவைத்-தேடி-34 :PDF
குருவைத்-தேடி-33 :PDF
குருவைத்-தேடி-32 :PDF
குருவைத்-தேடி-31 :PDF
குருவைத்-தேடி-30 :PDF
குருவைத்-தேடி-29 :PDF
குருவைத்-தேடி-28 :PDF
குருவைத்-தேடி-27 :PDF
குருவைத்-தேடி-26 :PDF
குருவைத்-தேடி-25 :PDF
குருவைத்-தேடி-24 :PDF
குருவைத்-தேடி-23 :PDF
குருவைத்-தேடி-22 :PDF
குருவைத்-தேடி-21-1 : PDF
குருவைத்-தேடி-21 :PDF
குருவைத்-தேடி-20:PDF
குருவைத்-தேடி-19:PDF
குருவைத்-தேடி-18 :PDF
குருவைத்-தேடி-17:PDF
குருவைத்-தேடி-16:PDF
குருவைத்-தேடி-15:PDF
குருவைத்-தேடி-14 :PDF
குருவைத் தேடி -13:PDF
குருவைத் தேடி -12:PDF
குருவைத் தேடி -11:PDF
குருவைத் தேடி -10 : PDF
குருவைத் தேடி -9 : PDF
குருவைத் தேடி -8 : PDF
குருவைத் தேடி -7 : PDF
குருவைத் தேடி -6 : PDF
குருவைத் தேடி -5 : PDF
குருவைத் தேடி -4 : PDF
குருவைத் தேடி -3 : PDF
குருவைத் தேடி -2PDF
குருவைத் தேடி -1 : PDF

Advertisements

1 thought on “குருவைத் தேடி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s